Prihlásiť Poslať stránku e-mailom Mapa stránky

Piatok 30.01.2015, 17:56, Dnes má meniny Ema

Online učebnica - virtuálna učebnica v programe Podnikanie v cestovnom ruchu

Učitelia predmetu podnikanie v cestovnom ruchu (PvCR) vyučujú teóriu cestovného ruchu a ekonómie prostredníctvom internetového portálu www.pvcrucebnica.jasr.sk. Namiesto klasických učebníc využívajú na svojich hodinách k výučbe online učebnicu PvCR. Všetky texty učebnice sú umiestnené na vzdelávacom portáli na internete. Učitelia preberajú teóriu so svojimi študentmi pomocou internetu priamo v triedach. Portál umožňuje takisto využiť učebnicu na výučbu formou samoštúdia - študenti učebné texty môžu študovať na internete mimo vyučovacích hodín. Zároveň samostatne vypracovávajú úlohy súvisiace s preštudovanými textami a odpovedajú na testové otázky.

Prostredníctvom tejto online učebnice študenti podnikania v cestovnom ruchu pochopia základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Obsahuje rozsiahle metódy testovania prostredníctvom otvorených otázok ale aj testových otázok, ktoré dokáže systém opraviť automaticky a uľahčuje tak učiteľovi prácu.

Každý učiteľ PvCR sa zaregistruje do systému online učebnice a po schválení jeho registrácie má možnosť aktívne pracovať s portálom. Vždy na začiatku školského roka si v systéme vytvorí aktuálnu triedu, do ktorej prihlási svojich študentov PvCR.   

Výhody online učebnice

študenti podnikania v cestovnom ruchu majú možnosť:

 • získať základný ekonomický rozhľad
 • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa
 • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe
 • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia
 • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu

učitelia PvCR majú možnosť:

 • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, číselných údajov
 • testovať vedomosti študentov prostredníctvom testov zadávaných i opravovaných automaticky systémom
 • zadávať žiakom vlastné testy s individuálne nastaviteľnými parametrami pridávať vlastné otázky do systému
 • určiť si mieru práce s učebnicou na hodine a samoštúdia textov študentmi mimo vyučovacej hodiny

 

 

Online učebnica

Junior Achievement

Naše programy sú o inšpirácii a motivácii mladých ľudí :

 • byť podnikateľmi,
 • zlepšiť svoje zručnosti pre zamestnateľnosť,
 • zvýšiť finančnú gramotnosť.

Fotogaléria

Podporovatelia

Kontaktujte nás

Telefón: 02/48 20 90 40
Fax: 02/48 20 90 41
E-mail: jasr@jasr.sk
 
Junior Achievement Slovensko, n.o.
Galvaniho 7/D, BC ARUBA
821 04 Bratislava